„Rodzina 500+” a sytuacja kobiet na rynku pracy / "Family 500+" benefit and women on the labour market

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 19.10.2017 23:55

zakończona

Opis wydarzenia
Po ponad półtora roku od wprowadzenia Programu „Rodzina 500+” dysponujemy danymi pozwalającymi na wstępną ocenę skutków Programu dla rynku pracy. W trakcie seminarium przedstawimy wyniki pogłębionych rzetelnych badań na temat wpływu świadczeń społecznych na podaż pracy w Polsce oraz skutków wprowadzenia Programu 500+ na uwarunkowania decyzji o podejmowaniu pracy przez matki. Zwrócimy również uwagę na rolę kosztów opieki nad dziećmi w tych decyzjach. Wyniki swoich badań przedstawią: Iga Magda (IBS i SGH), Michał Myck (CenEA) oraz Matteo  Morgandi (Bank Światowy).

W drugiej części spotkania przedyskutujemy krótko i długofalowe koszty i korzyści decyzji o powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych,  związków pracodawców oraz administracji publicznej rozważymy najbardziej skuteczne sposoby zachęcania kobiet do aktywności na rynku pracy.


Termin: 24 października 2017 r., godz. 9:30-12:30Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37 

*Seminarium odbędzie się w językach polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym). * * * ENGLISH


"Family 500+" benefit was introduced more than a year and a half ago. During the seminar we will present the newly available results of in-depth studies on the impact of social benefits on labour supply in Poland and the introduction of the 500+ Programme on women’ participation in the labour market and the determinants of decisions to work, including childcare costs. The results will be presented by: Iga Magda (IBS and SGH), Michał Myck (CenEA) and Matteo  Morgandi (World Bank).
 
In the second part of the seminar we will discuss the short and long term costs and benefits of returning to the labour market after giving birth.  Together with the representatives of trade unions, employers' associations and public administration, we will consider the most effective policy instruments encouraging women to participate in the labour market.


Date: October 24, 9:30-12:30Place: Zielna Conference Centre,  Zielna 37 Str. 

*The seminar will be held in Polish and English (with translation).
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 24.10.2017 09:30
Zakończenie: 24.10.2017 12:30

Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Strona rejestracji:
https://seminariumibs-500plus.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
ibs@ibs.org.pl
22 629 33 82